0

Bezpłatny audyt

Planujesz kupić stację ładowania samochodu elektrycznego? Najpierw przeprowadź bezpłatny audyt!


Bezpłatny audyt przyłącza elektrycznego pozwala sprawdzić, czy nasza nieruchomość może być wyposażona w stację ładowania pojazdów elektrycznych. Podczas audytu weryfikujemy warunki techniczne i infrastrukturalne m.in. możliwości i ograniczenia naszego obecnego dostawcy energii elektrycznej.

Następnie na podstawie wniosków podpowiadamy najbardziej opłacalną taryfę dla badanego gospodarstwa, aby finalnie dobrać idealną stację ładowania.

W ramach bezpłatnego audytu oferujemy również wycenę montażu i wszelkich kosztów związanych z uruchomieniem przydomowej stacji ładowania samochodu elektrycznego.

Audyt – Krok po kroku

Przed rozpoczęciem współpracy z klientem omawiamy wspólnie konkretną lokalizację i model biznesowy, uwzględniając kierunki rozwoju rynku, następnie, przechodzimy do realizacji audytu elektrycznego na danej lokalizacji. W ramach audytu, dokonujemy wstępnej analizy kosztów. Na tym etapie dobieramy odpowiednią do potrzeb klienta stację ładowania, miejsce jej usytuowania oraz informujemy o pracach, jakie powinny być wykonane. Następnie przygotowujemy ofertę zawierającą wycenę urządzeń oraz niezbędnych robót elektrycznych i budowlanych. W przypadku bardziej skomplikowanej infrastruktury w pierwszej kolejności zalecamy wykonanie projektu elektrycznego prac. Na kolejnych etapach wykonujemy niezbędne prace: ziemne, elektryczne, budowlane. W sytuacji, gdy stacja jest dostępna w trybie ogólnodostępnym przygotowujemy infrastrukturę i niezbędną dokumentację techniczną i formalnoprawną do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Odbiór nie jest wymagany, w przypadku instalacji stacji, w której nie będziemy mieli do czynienia z usługą ładowania udostępnianą osobom trzecim. Jak wyglądają dokładnie poszczególne etapy?

Etap 1 -Audyt

Na tym etapie spotykamy się z klientem w miejscu planowanej instalacji stacji. Poznajemy potrzeby i wymagania klienta oraz analizujemy możliwości i ograniczenia techniczne i infrastrukturalne. Ustalamy z Klientem docelowy model stacji ładowania.

Etap 2 – Wycena

Przygotowanie rzetelnej wyceny instalacji stacji często wymaga zaangażowania projektanta, który umożliwi dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb montażu. Na podstawie wytycznych przygotowujemy pełny kosztorys obejmujący koszt stacji, przygotowania projektu, prace budowlane, montażowe i przygotowawcze do odbioru stacji przez UDT. Na kompletne zestawienie kosztów składają się:
-koszt stacji

-projekt przygotowany przez specjalistę

-prace elektryczne, budowlane, ziemne

-konfiguracja stacji do potrzeb klienta

Etap 3 – Stworzenie projektu

Projekty montażu stacji przygotowują dla nas wykwalifikowani specjaliści dysponujący niezbędnymi uprawnieniami, przeszkoleni przez Urząd Dozoru Technicznego. Zadaniem projektu jest dostosowanie możliwości danej nieruchomości do potrzeb klienta, specyfiki wybranej stacji oraz regulacji prawnych. Wszelkie czynności związane z wykonaniem projektu są realizowane przez naszą firmę.

Etap 4 – Prace montażowe

Dostosowanie miejsca instalacji stacji ładowania poprzez prace budowlane, ziemne i elektryczne jest w całości wykonywana przez nas. Po wykonaniu tych prac konfigurujemy stację i przygotowujemy dokumentację niezbędną do odbioru przez UDT. Na tym etapie szkolimy również użytkowników z obsługi stacji. W przypadku stacji działających w trybie ogólnodostępnym obowiązkiem właściciela jest wyposażenie jej w usługi operatorskie, umożliwiające komunikację z Ewidencją Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz rozliczanie płatności za usługę ładowania. W naszej ofercie znajduje się specjalistyczne, i proste w obsłudze oprogramowanie umożliwiające zarządzanie stacją oraz rozliczanie sesji ładowania poprzez aplikację mobilną.

Etap 5 – Legalizacja stacji ładowania samochodów elektrycznych

Urząd Dozoru Technicznego jest odpowiedzialny za odbiór wszystkich stacji ładowania samochodów elektrycznych oferujących usługę ładowania osobom trzecim, zarówno nieodpłatną jak i odpłatną. Sprawne przejście procedury odbioru stacji jest możliwe, dzieki odpowiedniemu przygotowaniu infrastruktury wg wytycznych UDT. Zmiany prawne w kwestii dopuszczenia stacji do użytku publicznego cały czas ewoluują, dlatego członkowie naszego zespołu są stale szkoleni w zakresie aktualnych wymogów prawnych. Jesteśmy z Państwem w tym procesie, od złożenia dokumentacji, poprzez faktyczny odbiór stacji i aż do jej uruchomienia. W razie jakichkolwiek pytań związanych z procesem instalacji stacji prosimy o kontakt 🙂

Korzyści posiadania domowej stacji ładowania

Niezależność – możesz naładować swój samochód wtedy, kiedy potrzebujesz. Nie musisz szukać jej w swojej okolicy, tracić czasu na dojazd i czekać w kolejce do stacji ładowania.

Oszczędzanie – ładując samochód w domu nie płacisz pośrednikom i możesz skorzystać z tańszej taryfy nocnej

Ekologia – korzystanie z domowych rozwiązań dostarczających energię do pojazdów elektrycznych to dobra i krótka droga do odmiany świadomości społeczeństwa i poprawy emisji CO2

Warto skorzystać z bezpłatnego audytu przyłączna elektrycznego a dodatkowo warto rozważyć inwestycję w panele fotowoltaiczne – dzięki takiem zabiegowi stajemy się praktycznie niezależni od podmiotów zewnętrznych oraz stawiamy pewny krok w celu promowania elektromobilności.

Zobacz ofertę:

Ładowarek domowych

Ładowarek dla biznesu

Planujesz dalszą podróż? Skorzystaj z aplikacji PLUGSHARE

© by EEC sp. z o.o., 2022

Produkt został dodany do porównania

Produkt został usunięty z porównania

Produkt znajduje się w porównaniu

W porównaniu znajduje się za dużo produktów