0
TENT-T

60 km między stacjami ładowania w sieci TENT-T


Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego zadecydowała, że do 2026 r. co najmniej co 60 km wzdłuż głównych dróg UE mają zostać rozmieszczone stacje ładowania samochodów elektrycznych. W przypadku ciężarówek i autobusów te same wymogi miałyby zastosowanie do 2026 r., ale tylko w sieciach TENT-T.

Posłowie ustalili czas do 2024 na ustalenie minimalnych obowiązkowych krajowych celów w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i przedstawienie do 2024 r. planu, w jaki sposób planują je osiągnąć.

W kwestii samochodów ciężarowych rozwój sieci ładowania odbędzie się szybciej. Wytyczne to: dwie stacje ładowania na jednym parkingu strzeżonym dla samochodów ciężarowych od 2028 r. zamiast jednej z 2031 r.

Jeżeli Parlament Europejski całościowo zatwierdzi projekt stanowiska negocjacyjnego na drugiej sesji plenarnej w październiku, posłowie będą gotowi do rozpoczęcia rozmów z rządami UE na temat ostatecznego kształtu prawodawstwa. To jeden z elementów europejskiej drogi do neutralności klimatycznej Starego Kontynentu.

Czym jest sieć TENT-T?
TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych.

Układ TENT-T obejmuje sieć bazową, stanowiącą podstawę rozwoju sieci transportowej i sieć kompleksową, zapewniającą dostępność i łączność wszystkich regionów Unii.

© by electromobility.ONE sp. z o.o., 2023

Produkt został dodany do porównania

Produkt został usunięty z porównania

Produkt znajduje się w porównaniu

W porównaniu znajduje się za dużo produktów