0
komercyjna stacja ładowania samochodów elektrycznych

Sposób na biznes – komercyjna stacja ładowania samochodów elektrycznych  

Czy komercyjna stacja ładowania samochodów elektrycznych jest właściwie potrzebna?

Liczba samochodów elektrycznych w Polsce stale rośnie. Porównując wzrost liczby samochodów rok do roku, w pierwszym kwartale 2022 roku jest ich o prawie 75% (!!!) więcej niż w ubiegłym roku w tym samym okresie. Z końcem kwietnia 2022 roku zarejestrowano w Polsce 44 000 samochodów elektrycznych (w 4 miesiące, od stycznia 2022 przybyło ich ponad 4 000!). Te liczby robią wrażenie i wiemy, że ta tendencja będzie się utrzymywała. Poza rejestracją nowych pojazdów, na rynek ma również wpływ rosnący import samochodów EV i PHEV. 

 Za zwiększająca się liczbą samochodów kroczy zwiększająca się liczba stacji ładowania. Pod koniec stycznia 2022 roku w Polsce funkcjonowały 1 992 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, a pod koniec kwietnia 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2 166 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Tylko w 4 miesiące bieżącego roku przybyły 174 stacje ogólnodostępne. Dla wielu przedsiębiorców wyposażenie swojej nieruchomości w stację ładowania nie jest tylko ukłonem w stronę klientów, czy sposobem na pozyskanie większej ich liczby, ale również dodatkowym źródłem dochodów. Początkowo koszt instalacji stacji może wydawać się duży, jednak zwrot z inwestycji licząc wyłącznie ładowanie samochodów, następuje bardzo szybko. A warto pamiętać o innych zyskach, jak np. zwiększenie traffic’u w sklepie, liczby klientów salonu, hotelu, restauracji, podniesieniu prestiżu lokalizacji, podniesienie wartości obiektu.  

Ile to kosztuje?

Na koszt inwestycji składają się takie czynniki jak analiza lokalizacji i przygotowana na tej bazie koncepcja i plan inwestycji, następnie przygotowanie projektu elektrycznego, analiza PPOŻ z opinią. W koszcie uwzględnione są również prace związane z instalacją tras zasilania w rozdzielni głównej, montażem samych tras do miejsc ładowania, montażem stacji, oznakowaniem, zabezpieczeniem, integracją z odpowiednim systemem zarządzania i rozliczania. W planie inwestycji uwzględniamy też część związaną ze zgłoszeniem i odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego. 

Na bazie średnich cen montażu, możemy przyjąć, że okres zwrotu z inwestycji, szacowany jest na 5 do 8 lat. Oczywiście, zakładając obecny park samochodów elektrycznych, i rozwój rynku, musimy pamiętać o tym, że ten okres będzie się dodatkowo skracał. Kolejnym istotnym czynnikiem jest ruch na danej lokalizacji, oraz to, czy stacje są AC, czy DC. Niewątpliwą zaletą stacji DC, jest fakt, iż pomimo większej wartości stacji, pojazdy mogą być ładowane z większą mocą, czyli większą wartością za sesję ładowania. 

Jak się na tym zarabia?

Możemy rozliczać klientów według czasu spędzonego na ładowania, ilości pobranego prądu lub w sposób mieszany. W przypadku np. sklepu, w którym klienci zatrzymują się na krótki czas, sprawdza się pobieranie opłaty wyłącznie za ustaloną w systemie stacji stawkę za kWh ładowania, ponieważ klienci nie zajmują stacji na dłużej. Natomiast w przypadku miejsc, w których spędzają więcej czasu np. hotelu i zależy nam na tym, aby nie blokowali miejsca po naładowaniu swojego samochodu, możemy również wprowadzić opłatę za czas użytkowania.  
To jest tylko jeden z licznych niuansów, które wymagają określenia przy inwestycji w stację ładowania samochodów elektrycznych. Ze względu to, że rozpoczęcie komercyjnego ładowania samochodów elektrycznych to proces wymagający fachowej wiedzy i doświadczenia, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych ekspertów. Obsługują oni całą inwestycję w sposób kompleksowy, od podjęcia decyzji o instalacji stacji do włączenia jej, odejmując inwestorowi ryzyk i jednocześnie ustrzegają przed błędami 🙂  
   
  Najważniejsze kwestie przy rozpoczęciu inwestycji to:  
  1. Wybór odpowiedniej stacji, dopasowanej do możliwości nieruchomości i potrzeb przyszłych klientów  
  2. Zastanowienie się nad modelem rozliczeniowym i dobranie odpowiedniego narzędzia  
  3. Wykonana praca instalacyjna i jej jakość np. odpowiednie zaplanowanie tras zasilających i miejsca montażu na podstawie wytycznych projektanta oraz specjalisty PPOŻ. Od tego zależne jest rozsądne zarządzanie dostępną mocą i infrastrukturą obiektu, jak również bezpieczeństwo, nie tylko inwestycji, ale również naszych klientów i całej nieruchomości. 

© by electromobility.ONE sp. z o.o., 2023

Produkt został dodany do porównania

Produkt został usunięty z porównania

Produkt znajduje się w porównaniu

W porównaniu znajduje się za dużo produktów