0
Nowe przepisy ułatwią montaż stacji ładowania

Nowe przepisy ułatwią montaż stacji ładowania

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przedłożona przez ministra klimatu i środowiska nowela umożliwi szybszy rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce.

W tym celu przewidziano m.in. ułatwienie instalacji i użytkowania punktu ładowania w domach wielorodzinnych na wniosek ich mieszkańców. To znaczy, że już nie tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mogli w wygodny i szybki sposób zapewnić swoim autom możliwość ładowania, kiedy przebywają w miejscu zamieszkania. Powstanie większej liczby stacji ładowania zachęci konsumentów do zakupu aut elektrycznych i tym samym zwiększy zapotrzebowanie na ładowanie samochodów również poza domem np. przy punktach usługowych, restauracjach, centrach handlowych.

Należy dodać, że polskie prawo zostało dostosowane do przepisów Unii Europejskiej m.in. w kwestii promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, określono minimalny poziom docelowy, jeśli chodzi o udział ekologicznych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi.

Dla samorządowców istotną zmianą jest doprecyzowanie zasad tworzenia stref czystego transportu. Ustanowiono możliwość tworzenia stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców oraz wprowadzono specjalne oznaczenia dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref.

Warto zastanowić się nad zamontowaniem stacji ładowania na swoim terenie, jeżeli istnieją wątpliwości odnośnie infrastruktury zachęcamy do skontaktowania się z nami i przeprowadzenia bezpłatnego audytu, który pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości.

© by electromobility.ONE sp. z o.o., 2023

Produkt został dodany do porównania

Produkt został usunięty z porównania

Produkt znajduje się w porównaniu

W porównaniu znajduje się za dużo produktów