0

Ruszyło dofinansowanie budowy stacji ładowania
Start dofinansowania do budowy stacji, odbierz środki

9 stycznia 2023 ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego “Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Jest to II edycja programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a środki kurczą się z godziny na godzinę.

Dotacja na budowę lub przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, która wynosiła 125 015 709,00 zł, wyczerpała się w pierwszej dobie, jednak wciąż dostępne są środki dla dwóch tożsamych programów – dla budowy bądź przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania. Zapoznaj się ze szczegółami i skontaktuj się z naszymi handlowcami.

Nasza firma przeprowadzi kompletny proces inwestycji. Od wyboru stacji ładowania, które spełnią normy programu, przez złożenie i procedowanie wniosku, aż po realizację i odbiór inwestycji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował program dla budowy bądź przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 50 kW.

*UWAGA! Beneficjent może otrzymać o 15% wyższe wsparcie, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowym poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie (wystarczy spełnić jeden z wymogów):

 • liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000,
 • zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych,
 • mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

Zwiększenie intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.

Kolejnym programem, w którym można otrzymać dofinansowanie to „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.

Pigułka informacji:

 • Wnioski są przyjmowane od 9 stycznia 2023 do 28 lutego 2023 lub do wyczerpania budżetu, który wynosi 12 122 496,00 zł.
 • Dotacje są przeznaczone dla stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW; innej niż ogólnodostępna stacja ładowania
 • Beneficjent może otrzymać do 25% kosztów kwalifikowanych, jeżeli spełni odpowiednie wymagania

Budżet na realizację programu jest ściśle określony i uzależniony od mocy stacji ładowania.
Dofinansowanie ma formę bezzwrotną i wynosi do 870 000 tysięcy złotych:

1) do 70 000 tys. zł na przedsięwzięcia polegające na utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne i nie jest wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania;
2) do 70 000 tys. zł na przedsięwzięcia polegające na budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania;
3) do 315 000 tys. zł na przedsięwzięcia polegające na budowie bądź przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej
niż 50 kW i nie większej niż 150 kW;
4) do 315 000 tys. zł na przedsięwzięcia polegające na budowie bądź przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 150 kW;
5) do 100 000 tys. zł na przedsięwzięcia polegające na budowie bądź przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru

Kto może ubiegać się o dotację w programie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego;
 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);
 • wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.);
 • rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1655, z późn. zm.).

© by EEC sp. z o.o., 2022

Produkt został dodany do porównania

Produkt został usunięty z porównania

Produkt znajduje się w porównaniu

W porównaniu znajduje się za dużo produktów