0

Wpływ dyrektywy AFIR na rozwój infrastruktury elektromobilności w Polsce

Wprowadzenie Dyrektywy AFIR (Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure) stanowi przełomowy moment dla przyszłości elektromobilności w Polsce. Od kwietnia 2024 roku, zgodnie z nowymi przepisami Unii Europejskiej, Polska stoi przed zadaniem drastycznego zwiększenia liczby stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz punktów tankowania wodoru.

Kluczowe Wymogi i Cele Dyrektywy AFIR:

Dyrektywa ta wprowadza szereg wymagań, które mają na celu zwiększenie dostępności i mocy publicznych punktów ładowania. Do 2025 roku, każde państwo członkowskie musi zagwarantować, że strefy ładowania samochodów elektrycznych znajdować się będą co 60 km wzdłuż głównych korytarzy transportowych sieci TEN-T. Dodatkowo, miejsca te muszą oferować moc minimalną 400 kW w tym co najmniej jeden punkt ładowania o mocy wyjściowej na poziomie co najmniej 150 kW.

O dofinansowaniach dla budowy infrastruktury ładowania przy sieci TEN-T pisaliśmy w poniższym artykule:

Jednym z wprowadzonych przepisów jest też obowiązek informowania użytkowników o kosztach ładowania w ogólnodostępnych punktach ładowania o mocy wyjściowej co najmniej 50 kW. Operatorzy będą musieli wyraźnie wyświetlać ceny za kWh oraz ewentualne opłaty za czas użytkowania stacji ładowania przed rozpoczęciem sesji, co ma na celu ułatwienie porównywania cen i zniechęcanie do długotrwałego zajmowania punktów ładowania przez pojedyncze pojazdy.

Realizacja dyrektywy w Polsce niesie ze sobą wyjątkowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście znacznego zwiększenia mocy stacji ładowania. Obecnie Polska wypełniła tylko 8% zobowiązań związanych z instalacją stref ładowania wzdłuż sieci bazowej TEN-T do roku 2025. Co więcej, integracja tak potężnej infrastruktury wymaga skoordynowanego podejścia i rozwiązań systemowych, takich jak przyspieszenie procedur podłączeń stacji DC do sieci energetycznej​.

Wprowadzone regulacje mają na celu nie tylko zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania, ale także wspieranie dekarbonizacji sektora transportowego. Szybki rozwój infrastruktury ładowania ma potencjalnie przyciągnąć nowych użytkowników pojazdów elektrycznych, przyspieszając tym samym przejście na ekologiczne formy transportu.

Dla naszego rynku realizacja dyrektywy AFIR to nie tylko zobowiązanie międzynarodowe, ale także szansa na wzmocnienie pozycji kraju jako lidera w transformacji ekologicznej w regionie Europy Środkowej.

© by electromobility.ONE sp. z o.o., 2023

Produkt został dodany do porównania

Produkt został usunięty z porównania

Produkt znajduje się w porównaniu

W porównaniu znajduje się za dużo produktów