0
Nowelizacja ustawy - obowiązek wdrożenia punktów ładowania do 2025!

Nowelizacja ustawy – obowiązek wdrożenia punktów ładowania do 2025!

Adaptacja budynków pod elektromobilność

W obliczu dynamicznie rozwijającej się branży pojazdów elektrycznych, nowelizacja ustawy o elektromobilności wprowadza istotne zmiany, które mają na celu przyspieszenie transformacji infrastruktury ładowania w Polsce. Zmiany te, dotyczące zarówno budynków niemieszkalnych, jak i mieszkalnych, stanowią wyzwanie, ale również i szansę na zmodernizowanie nieruchomości i dostosowanie ich do potrzeb przyszłości.

Zgodnie z nowelizacją, każdy nowy budynek niemieszkalny, posiadający więcej niż 20 stanowisk postojowych, musi zapewnić instalację co najmniej jednego punktu ładowania oraz odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej montaż dodatkowych punktów na przynajmniej jedno na każde pięć miejsc parkingowych. To wymaganie dotyczy zarówno miejsc postojowych wewnątrz, jak i przylegających do budynku, co wskazuje na konieczność kompleksowego planowania infrastruktury ładowania w kontekście całej nieruchomości.

Oprócz tego, zaktualizowane przepisy stosuje się również do budynków, które są przedmiotem znaczących prac remontowych lub przebudowy. Jeśli koszt tych prac, dotyczących przegród zewnętrznych lub systemów technicznych budynku, przekracza 25% wartości budynku (bez uwzględnienia wartości gruntu), a koszty związane z instalacją punktów ładowania oraz niezbędnej infrastruktury kanałowej nie przekraczają 7% całkowitego kosztu przebudowy lub remontu, wówczas wymagania dotyczące punktów ładowania muszą być spełnione.

Podobne zasady wprowadzono dla nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych, które posiadają więcej niż 10 stanowisk postojowych. Tutaj jednak zakres obowiązków jest szerszy – każde miejsce postojowe musi być przygotowane do instalacji punktu ładowania, co oznacza konieczność zapewnienia kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach.

Zdefiniowane wyjątki od wprowadzonych przepisów

Nowelizacja przewiduje również wyjątki od tych wymogów, zwłaszcza w kontekście budynków zabytkowych oraz małych i średnich przedsiębiorców. W przypadku obiektów zabytkowych, każda instalacja wymaga uzyskania zgody odpowiednich organów konserwatorskich, co jest kluczowe dla ochrony wartości historycznej, jednocześnie umożliwiając adaptację do nowoczesnych technologii. Natomiast budynki należące do MŚP są zwolnione z obowiązku instalacji punktów ładowania w budynkach niemieszkalnych, co ma na celu złagodzenie potencjalnego obciążenia finansowego dla mniejszych przedsiębiorstw. Ta elastyczność w prawie uwzględnia różnorodność polskiego krajobrazu biznesowego, oferując jednocześnie solidną podstawę do rozbudowy infrastruktury ładowania EV.

© by electromobility.ONE sp. z o.o., 2023

Produkt został dodany do porównania

Produkt został usunięty z porównania

Produkt znajduje się w porównaniu

W porównaniu znajduje się za dużo produktów