0
Nowe program dopłat do stacji ładowania dla elektrycznych ciężarówek

Nowe program dopłat do stacji ładowania dla elektrycznych ciężarówek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił konsultacje nowego programu “Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego”. Z budżetem przekraczającym 2 miliardy złotych, program ten ma na celu wdrożenie infrastruktury wspierającej pojazdy zero-emisyjne, w szczególności stacje ładowania o mocy minimum 350 kW. Stacje te mają zostać strategicznie rozmieszczone wzdłuż Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), która jest zintegrowanym systemem dróg, kolei, dróg wodnych i terminali transportowych o kluczowym znaczeniu dla wspierania handlu w Europie, oraz w centrach logistycznych i terminalach intermodalnych, co zwiększy przyczyni się do znaczącego ograniczenia emisji.

Sieć TEN-T – Według European Commission

Program, poprzez swoje założenia, otwiera drzwi dla Polski do podniesienia swojej pozycji w kontekście ekologicznego transportu ciężarowego na kontynencie, jednocześnie przyczyniając się do poprawy jakości powietrza i osiągnięcia założonych celów klimatycznych. Z możliwością aplikowania o dofinansowanie przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział w Polsce, program nakłada również obowiązek przeprowadzenia działań promocyjnych i umożliwienia kontroli realizacji inwestycji, co ma zapewnić transparentność i efektywność alokacji środków publicznych.

Według informacji przedstawionych przez PSPA, obecnie w Polsce działa około 3,3 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, jednak żadna z tych stacji nie jest obecnie przystosowana do ładowania pojazdów ciężkich o zerowej emisji. Wprowadzony program ma być odpowiedzią na ten problem, szczególnie w kontekście przedstawionej przez unię europejską dyrektywy AFIR.

Zaplanowany na lata 2024-2029, program przewiduje konkursowy tryb składania wniosków. Dzięki temu, z jednej strony, gwarantuje sprawiedliwy i otwarty dostęp do finansowania dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a z drugiej strony, poprzez ustanowienie jasnych kryteriów selekcji, wspiera projekty o największym potencjale pozytywnego wpływu na środowisko i gospodarkę. W ten sposób, program nie tylko adresuje potrzebę modernizacji sektora transportowego w Polsce, ale również stawia na rozwój infrastruktury ładowania, promocję pojazdów zero-emisyjnych oraz zapewnienie wysokiej efektywności inwestycji.

© by electromobility.ONE sp. z o.o., 2023

Produkt został dodany do porównania

Produkt został usunięty z porównania

Produkt znajduje się w porównaniu

W porównaniu znajduje się za dużo produktów