0
Redukcja emisji w polskich miastach - Strefy Czystego Transportu

Redukcja emisji w polskich miastach – Strefy Czystego Transportu

W obliczu globalnych wyzwań ekologicznych, polskie miasta takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław coraz śmielej rozwijają  strefy czystego transportu. Taki kierunek rozwoju miejskiej mobilności jest odpowiedzią na potrzeby redukcji emisji spalin oraz poprawy jakości życia mieszkańców w centrach metropolii.

Czym jest strefa czystego transportu?

Strefa czystego transportu to obszar, po którym swobodnie poruszać się mogą tylko pojazdy spełniające określone normy, co redukuje zanieczyszczenie powietrza. Po SCT mogą więc jeździć swobodnie różne rodzaje pojazdów – w tym z napędem benzynowym,  dieslowskim, hybrydowym oraz naturalnie w pełni elektrycznym. Strefy wprowadzane są najczęściej etapami, stopniowo zaostrzając wymogi dotyczące stanu technicznego pojazdu oraz obszaru obowiązywania SCT.

Według warszawskiego ratusza, W pierwszym etapie SCT obejmie ok 2% zarejestrowanych i realnie poruszających się po mieście. Te 2% aut to najstarsze i bardzo szkodzące powietrzu pojazdy – ich zniknięcie z dróg przełoży się na spadek 11% NOX i 20% PM – dwóch głównych zanieczyszczeń z transportu.

Elektromobilność jako kluczowy element Stref Czystego Transportu

Elektromobilność odgrywa zasadniczą rolę w koncepcji Stref Czystego Transportu (SCT), wpisując się w retorykę regulacji europejskich, które dążą do ograniczenia emisji spalin i promowania zrównoważonego rozwoju. W kontekście tych regulacji, polskie miasta muszą dostosowywać swoją infrastrukturę, aby umożliwić efektywną integrację pojazdów elektrycznych. SCT mają stopniowo przygotowywać mieszkańców do przejścia na bardziej ekologiczną mobilność, w tym mobilność opartą o samochody elektryczne.

Jednak w Polsce, wciąż istnieje wyzwanie związane z niedostateczną liczbą publicznie dostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Wiele miast wykazuje znaczny niedobór w tej infrastrukturze, szczególnie biorąc pod uwagę szybko rosnącą ilość samochodów hybrydowych PHEV  i elektrycznych oraz unijne dyrektywy.

Globalna perspektywa

Jednak w Polsce, wciąż istnieje wyzwanie związane z niedostateczną liczbą publicznie dostępnych stacji

Na całym świecie istnieje wiele stref niskiej emisji, które funkcjonują pod nazwą “Low-Emission-Zone” (strefa niskiej emisji). W tych obszarach obowiązuje zakaz poruszania się starszymi modelami samochodów lub wprowadzone są specjalne opłaty, które mają zniechęcić kierowców do wjazdu do centrów miast. Przykładowo, w Londynie, w tzw. Ultra Low Emission Zone (Ultra LEZ), zaobserwowano obniżenie poziomu tlenków azotu o 32 µg/m3, spadku natężenia korków o 9%, oraz finalnie emisji dwutlenku węgla o aż 13%.

Mamy nadzieję że również w Polsce wdrożenie SCT wywoła taki efekt!

Więcej informacji o efektach działania stref niskiej emisji w europie:

© by electromobility.ONE sp. z o.o., 2023

Produkt został dodany do porównania

Produkt został usunięty z porównania

Produkt znajduje się w porównaniu

W porównaniu znajduje się za dużo produktów