0
Elektromobilność w Polsce - bieżąca perspektywa

Elektromobilność w Polsce – bieżąca perspektywa

Elektromobilność w Polsce dynamicznie się rozwija, co obrazuje nie tylko rosnąca liczba pojazdów elektrycznych na drogach, ale także dynamiczne tempo rozbudowy infrastruktury ładowania. 

Licznik elektromobilności prowadzony przez PSPA wskazuje, że udział elektryków w Polsce, choć jeszcze niewielki, notuje stabilny przyrost. Obecnie, liczba zarejestrowanych pełnych elektryków zbliża się do 100 tysięcy, co jest imponującym wzrostem w porównaniu do poprzednich lat. Na tle europejskim, Polska ma jeszcze dużo do nadrobienia, zwłaszcza w porównaniu z naszymi sąsiadami z zza zachodniej granicy gdzie liczba samochodów elektrycznych zbliża się do 1.3 miliona.

Według Mobility Guide 2023 Polska, z 39 na 100 punktów, została sklasyfikowana jako kraj wschodzący w kontekście stanu elektromobilności, co wskazuje na konieczność dalszych inwestycji w segment. 

Stan infrastruktury ładowania

Polska aktywnie inwestuje w rozbudowę infrastruktury ładowania według danych PSPA liczba dostępnych ładowarek dla elektryków dobija do 6 tysięcy z czego około 4362 to ładowarki punkty ładowania prądem zmiennym, a 1467 prądem stałym. Gdy przeliczymy te dane na liczbę dostępnych ładowarek na 100 tysięcy mieszkańców, Polska osiąga około 15 punktów. W porównaniu z europejską średnią, różnica w dostępności jest znacząca – w 2022 roku unijna średnia wyniosła 106 punktów na 100 tysięcy mieszkańców.

Portal GridX komentuje sytuacje w obrębie regionu CEE następująco: 

“Europa Wschodnia pozostaje w tyle. Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry plasują się w środku stawki, natomiast Polska, Bułgaria i Rumunia znacznie odstają. W rzeczywistości, na 58 regionów z mniej niż 100 kW mocy ładowania na 100 tysięcy mieszkańców, aż 19 znajduje się w Rumunii, 18 w Polsce, 9 w Bułgarii, 7 w Grecji, po 2 w Chorwacji i Wielkiej Brytanii oraz 1 na Litwie.”

Według dyrektywy Parlamentu Europejskiego, każda nowa inwestycja musi być dostosowana do potrzeb elektromobilności, co oznacza obowiązek zapewnienia co najmniej jednego punktu ładowania na każde 10 miejsc parkingowych. Wprowadzenie tych wymogów to istotny krok w kierunku poprawy dostępności stacji ładowania w całym kraju.

Wnioski

Mimo imponującego wzrostu w 2023, elektromobilność w Polsce stoi przed wyzwaniami, takimi jak potrzeba bardzo dynamicznej rozbudowy infrastruktury ładowania i adaptacja przepisów prawnych do szybko zmieniających się realiów rynkowych. Wyzwania te są kluczowe dla zapewnienia dalszego koniecznego wzrostu liczebności punktów ładowania.

© by electromobility.ONE sp. z o.o., 2023

Produkt został dodany do porównania

Produkt został usunięty z porównania

Produkt znajduje się w porównaniu

W porównaniu znajduje się za dużo produktów